Psychologie

 

saint medical(Mgr. Klára Patlichová)

 

 

Ordinační hodiny

 

pondělí 07:30 - 16:00 hodin
úterý 08:00 - 18:00 hodin
středa 07:30 - 15:00 hodin
čtvrtek 10:00 - 18:00 hodin
pátek 07:30 - 14:00 hodin

 

 

 

Pokrývá dvě základní oblasti psychologického působení, jimiž jsou psychodiagnostické vyšetření a psychoterapeutická péče. Psychodiagnostické vyšetření lze zaměřit komplexně či cíleně.

 

V rámci psychoterapeutické péče kombinuje existenciálně analytický přístup dle A. Längleho, metodu somatického prožívání dle P. Lewina a arteterapeutické působení.

 

Zaměřuje se na zmírňování psychosomatických potíží, podporu a péči o jedince při dlouhodobém onemocnění, pomoc při zvládání stresu a chronickém přetížení, práci s úzkostí, depresí, strachem, smutkem a bolestí, porozumění obtížím v životě a hledání sebeúzdravných sil pro jejich zvládání či zabývání se otázkami smyslu a směřování v životě.

(c) Saint Medical