Psychosomatika

Saint Medical - MUDr. Michaela Štěpánková

 

 

Je obor zabývající se chorobami, při kterých se vyskytují tělesné obtíže, změny a poruchy funkce organizmu podmíněné duševním stavem a interními obtížemi/nemocemi.

 

Příčina vzniku nemocí, úrazů i dalších změn v životě člověka je v této souvislosti multifaktoriální. Prevenci onemocnění, vlastní onemocnění i úraz je třeba posuzovat z roviny biologické, psychologické i sociální, které se promítají do patologie i normy.

 

Z biologicko-psychologicko-sociální povahy psychosomatických procesů pak vyplývá, že veškeré problémy člověka do nich nějak zapadají.

(c) Saint Medical