Psychiatrie

Zaměřujeme se především na léčbu poruchy nálady, neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory.

Nabízíme standardní diagnostickou a léčebnou péči pokrývající celé diagnostické spektrum poruch v oboru psychiatrie kromě adiktologické péče.

Naši lékaři

MUDr. Michaela Štěpánková

MUDr. Hana Jarošová

MUDr. Jana Postlerová