AKTUÁLNĚ


Vážení klienti,


vzhledem k současné situaci jsme museli přijmout opatření minimalizující rizika šíření onemocnění COVID-19. Prosíme všechny pacienty, aby telefonicky kontaktovali recepci a změnili termín návštěvy. V neodkladných případech je možné využít ordinaci psychiatrie, neurologie a fyzioterapie.


Bezpodmínečně platí ZÁKAZ VSTUPU BEZ ZAKRYTÉHO NOSU A ÚST za pomocí roušky, šátku či šály!


Jsme si vědomi faktu, že současná situace je psychickou zátěží a rádi bychom našim klientům nabídli psychoterapeutickou podporu. Psychoterapii poskytujeme i nádale online formou. Pro více informací kontaktujte recepci.Děkujeme za přízeň,Tým Saint Medical. 

 

O společnosti Saint Medical

 

 

 

Saint Medical je společností, jejímž hlavním cílem je komplexní (celostní) přístup k tělesnému i duševnímu zdraví v kontextu mezilidských vztahů, životních aktivit a životního prostředí.

 

Spektrum poskytovaných zdravotních služeb (psychiatrie, klinická psychologie, neurologie, rehabilitační lékařství a fyzioterapie) proto zahrnuje odbornosti umožňující biopsychosociální přístup ke zdraví a nemoci, tzv. holistické chápání zdraví (pacient je vnímán jako celek - všechny lidské problémy jsou problémy biopsychosociálního systému). Včasný interdisciplinární léčebně preventivní zásah výrazně často redukuje mnohá nadbytečná diagnostická vyšetření, předchází vzniku chronických onemocnění, dlouhodobé pracovní neschopnosti až vzniku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pacientů.

 

V rámci léčebných postupů hraje v našem zařízení důležitou roli složka léčebné rehabilitace, protože prostřednictvím modulace intenzity, frekvence a formy tělesné zátěže lze pozitivně ovlivňovat funkce řady systémů. Vzhledem ke skutečnosti, že se většina obtíží odrazí v hybném systému, prostupuje rehabilitace prakticky všechny klinické obory včetně neurologie a psychiatrie.

 

 

 

 

MUDr. Michaela Štěpánková v pořadu ČT:

(c) Saint Medical