Psychologie

Psychoterapie je odbornou psychologickou pomocí k odstranění či zmírnění
prožívaných obtíží a znovunastolení duševní rovnováhy. Hlavním nástrojem v psychoterapii je rozhovor. Za podpory psychoterapeuta klient postupně nahlíží a mění své dysfunkční vzorce v myšlení, chování a prožívání. Ty nahradí zdravějšími způsoby vztahování k sobě a ke světu. S pomocí psychoterapie lze dosáhnout vyšší kvality života po stránce psychické, fyzické i sociální. V psychoterapii lze řešit např. stavy úzkosti, strachu a deprese, panické stavy a fobie, pocity beznaděje a ztráty smyslu v životě, úmrtí či ztrátu blízkého člověka, vztahové krize a potíže ve vztazích, pocity stresu a přetížení, syndrom vyhoření, psychosomatické obtíže (tělesné symptomy bez odpovídající somatické diagnózy).

Psychosomatika

Psychosomatická medicína představuje moderní obor, který se zabývá souvislostmi mezi tělesnými stavy a psychikou. Psychosomatika léčí především ty onemocnění, v jejichž vzniku hraje psychika pacienta významnou roli. V těchto případech chápeme symptom jako vyjádření vnitřních emočních konfliktů , které se nepodařilo na psychické úrovni uspokojivě vyřešit a mohou se přenášet do tělesné roviny jako somatické onemocnění. Základem psychosomatické léčby není pouhé potlačení symptomu, ale klientovo individuální porozumění, jak jeho symptom vzniká a jakou nese funkci v jeho životním kontextu. V rámci psychosomatiky
je možné ovlivnit samotné kořeny a příčiny vzniku potíží, zmírnit je
či úplně odstranit. K tomuto léčebnému procesu může směřovat Vaše individuálně sestavená péče multidisciplinárního týmu kliniky Saint Medical.

Náš tým

Mgr. Anna Motlová

Mgr. Pavlína Pletková Berková